Panuntunan ng Makabayang Pamilyang Pilipino laban sa COVID19

  41

  Sa loob ng bawat tahanan ng pamilyang Pilipino nagsisimula at mabubuo ang pinakamalakas na depensa ng ating bayan laban sa paglaganap ng COVID-19. Gawin ang NEW NORMAL

  Panuntunan ng Makabayang Pamilyang Pilipino laban sa COVID19 (Full Text)

  ALL: Panuntunan ng makabayang Pamilyang Pilipino laban sa CoViD-19
  ALL: Kami ang pamilyang Pilipino.
  AMA: Sa loob ng tahanan,
  INA: bilang mga magulang,
  BOTH: ipapatupad namin ang Stay at Home policy ng pamahalaan.
  ALL: Susundin naming pamilya ang protocols sa kalinisan habang nananatili sa bahay.
  BUNSO: Maghuhugas ng kamay,
  KUYA: tatakpan ng tissue ang ilong at bibig kung uubo at babahing
  ATE: at ididis-infect ang gamit na madalas hawakan.
  AMA: Pananatilihin ang kalakasan at malusog na pangangatawan
  INA: upang manatiling kapaki-pakinabang sa muling pagharap sa aming naiwang tungkulin
  BUNSO: sa paaralan,
  ATE: tanggapan
  KUYA: at pamayanan.
  INA: Isa lamang ang lalabas kung kinakailangan
  AMA: at dadalhin ang quarantine passcard,
  BUNSO: magsusuot ng mask at gloves,
  ATE: magdadala ng alcohol
  KUYA: bilang pag-iingat na mahawa o makahawa.
  INA: Habang nasa labas ng bahay, dobleng ingat ang gagawin
  AMA: at iiwas na magkaroon ng pisikal na kontak sa iba kahit kaibigan man o kakilala.
  ALL: Hindi namin kakalimutan na dahil sa krisis na ito,
  ATE: maraming buhay ang nawala,
  KUYA: samantalang ang iba ay patuloy na lumalaban
  BUNSO: at ipinaglalaban ang ibang kababayan
  ALL: upang matapos na ang hirap na kinakaharap ng buong sambayanan.
  INA: Dahil dito, patuloy kaming mananalangin sa Dakilang Lumikha
  AMA: at susunod sa mga pag-uutos ng aming pamahalaan
  KIDS: bilang tanda ng malasakit sa aming kapwa at pagmamahal sa bansa.
  All: PAMILYANG PILIPINO, WE HEAL AS ONE!