Sa loob ng bawat tahanan ng pamilyang Pilipino nagsisimula at mabubuo ang pinakamalakas na depensa ng ating bayan laban sa paglaganap ng COVID-19. Gawin ang NEW NORMAL

Panuntunan ng Makabayang Pamilyang Pilipino laban sa COVID19 (Full Text)

ALL: Panuntunan ng makabayang Pamilyang Pilipino laban sa CoViD-19
ALL: Kami ang pamilyang Pilipino.
AMA: Sa loob ng tahanan,
INA: bilang mga magulang,
BOTH: ipapatupad namin ang Stay at Home policy ng pamahalaan.
ALL: Susundin naming pamilya ang protocols sa kalinisan habang nananatili sa bahay.
BUNSO: Maghuhugas ng kamay,
KUYA: tatakpan ng tissue ang ilong at bibig kung uubo at babahing
ATE: at ididis-infect ang gamit na madalas hawakan.
AMA: Pananatilihin ang kalakasan at malusog na pangangatawan
INA: upang manatiling kapaki-pakinabang sa muling pagharap sa aming naiwang tungkulin
BUNSO: sa paaralan,
ATE: tanggapan
KUYA: at pamayanan.
INA: Isa lamang ang lalabas kung kinakailangan
AMA: at dadalhin ang quarantine passcard,
BUNSO: magsusuot ng mask at gloves,
ATE: magdadala ng alcohol
KUYA: bilang pag-iingat na mahawa o makahawa.
INA: Habang nasa labas ng bahay, dobleng ingat ang gagawin
AMA: at iiwas na magkaroon ng pisikal na kontak sa iba kahit kaibigan man o kakilala.
ALL: Hindi namin kakalimutan na dahil sa krisis na ito,
ATE: maraming buhay ang nawala,
KUYA: samantalang ang iba ay patuloy na lumalaban
BUNSO: at ipinaglalaban ang ibang kababayan
ALL: upang matapos na ang hirap na kinakaharap ng buong sambayanan.
INA: Dahil dito, patuloy kaming mananalangin sa Dakilang Lumikha
AMA: at susunod sa mga pag-uutos ng aming pamahalaan
KIDS: bilang tanda ng malasakit sa aming kapwa at pagmamahal sa bansa.
All: PAMILYANG PILIPINO, WE HEAL AS ONE!