Camp Burgos, Oroquieta City. 45 Former Rebels will undergo a month long Reintegration Program to facilitate their deradicalization, mainstream them as productive citizens, bridge other programs and basic services of the government and provide livelihood opportunities. Said training will be conducted at H10IB, Brgy Burgos Oroquieta City.
“Karon ang maayongpanahon para makabaton mo ug mas maayong kahimtang sa kinabuhi –nga luwas sa peligro — ug makaandam mo para sa inyong kaugmaon ug sainyong mga pamilya” said Gov Herminia Ramiro.
 
“Gone are the days na puro gyera lang ang alam ng ating mga sundalo. Maswerte tayo dahil meron ng ganiton programa ang gobyerno na handang tumulong upang makabalik kayo at magsimula uli.” Said Col Gaerlan, Cmdr 102nd Infantry Brigade.
“Iparating ninyo sa mga dati ninyong kasama na nanatili pa rin sa mga kabundukan at kanayunan na walang magandang kinabukasan sa madugong digmaan. Panahon na para magbalik-loob at makapiling muli ang kanilang mga pamilya.”- Said Major General Roseller G Murillo Commander 1st Infantry (Tabak) Division.